Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Webáruházunkban történő vásárlás regisztrációhoz kötött.

Amennyiben Ön regisztrál a Strandtorolkozo.hu internetes áruházba, úgy tudomásul veszi és kötelezőnek tekinti az általános szerződési feltételeket.

 

A következő jogszabályokat működésünkben kötelező érvényűnek tartjuk:

  • a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény,
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
  • a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999. (II.5.) Kormányrendelet,
  • a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX.7.) Kormányrendelet,
  • az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet,
  • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,
  • a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet.

 

Elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített, feltétel nélküli elállási jogával. Az elállási jog gyakorlásával az arra jogosult egyoldalúan, a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal megszüntetheti az általa kötött szerződést, tehát a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. E jogosultság, a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztót főszabály szerint az áru átvételétől számított nyolc munkanapon belül minden esetben megilleti tekintettel arra, hogy az árut csak a kézhez vétellel, azaz a szerződés megkötését követően ismerheti meg. 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. (5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

Szavatosság, jótállás

Arra az esetre, ha a megrendelt áru hibás, a Polgári Törvénykönyv lehetőséget biztosít, hogy a megrendelő a csomagküldő szolgáltatótól az áru kijavítását, kicserélését, vagy az ár leszállítását kérje, illetve a szerződéstől elálljon.

 

Visszavásárlási garancia

Amennyiben a megrendelt áru bármilyen okból nem nyerte el a tetszését, eredeti állapotában felcimkézve, 8 napon belül visszaküldheti, és választhat, hogy az áru ellenértékét levásárolja, jóváírja a következő rendelés végösszegéből, vagy kéri a visszafizetését. A visszatérítés a szállítási valamint az áru visszajuttatási költségeire nem vonatkozik.

 

Téves vásárlásra való hivatkozással csak eredeti csomagolású, bontatlan terméket áll módunkban visszavásárolni!